1. Travel

La Libertad Fishing - La Libertad, El Salvador

La Libertad Pictures

By

La Libertad Fishing

La Libertad Fishing

L. E. MacDonald
Fishing in La Libertad, El Salvador can be a team effort!

©2014 About.com. All rights reserved.